Παραγγελια  

Κωδικός Πελάτη :
Επωνυμία :
Όνομα :
Τηλέφωνα :
Φαξ :
Κινητό :
Διεύθυνση :
 T.K :
Πόλη :
E-mail :
Στοιχεία Παραγγελείας
Υπηρεσία :
Είδος Σπoτ :
Aλλη υπηρεσία (περιγραφή):
Κείμενο :
Οδηγίες για έγκριση :
Κείμενο/Στοιχεία :
Αριθμός & Φύλλο εκφωνητών :
Κατηγορία εκφωνητών :
Προτεινόμενοι εκφωνητές :
Εφέ :
Μουσική :
Προτεραιότητα :
Διάρκεια :
Αντίγραφο :
Τρόπος πληρωμής :
Αποστολή :
Στοιχεία Διαφημιζομένου (Προαιρετικά)
Επωνυμία :
Όνομα :
Τηλέφωνα :
Φάξ :
Κινητό :
Διεύθυνση :
T.K. :
Πόλη :
E-mail :
Ώρες επικοινωνίας :
Επιπλέον Διευκρινήσεις
Επιπλέον Διευκρ/σεις :

 

Εκτύπωση

   Splash – Record Guinness . . .

   Splash – Ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες…


Newsletter
Το E-mail σας:
  Copyright © 2013 Splash powered by GroupNet